DAFTAR DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

 

No. Nama Dosen Tetap Tempat/Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Gerard Polla *** Atambua,16-05-1948 Guru Besar DrsM.App.ScDrProf. S1 IKIP JktS2  Curtin UniversityS3 IKIP Jkt Pend. Matematika Matematika TerapanTeknologi Pendidikan
2 Sri Sudaryati *** Singkawang, 20-06-1954 Lektor Kepala DraM.Pd S1 IKIP YogyaS2 IKIP Jkt Pend. MatematikaPEP
3 Sri Utami Blitar,23-11-1952 Lektor Kepala Dra S1 IKIP JktS2 UNJ Pend. MatematikaPend. Dasar
4 Suprakarti *** Jakarta,30-05-1959 LektorKepala Dra.M.Pd S1 IKIP JktS2 UNJ Pend. MatematikaPEP
5 Swida Purwanto *** Jakarta,16-06-1964 Lektor DrsM.Pd S1 IKIP JktS2  Unesa Pend. MatematikaPend Matematika
6 Wardani Rahayu *** Jakarta,06-03-1964 Lektor Kepala DraM.SiDr S1 IKIP JktS2 ITBS3 UNJ Pend Matematika MatematikaPEP
7 Makmuri *** Pekalongan,15-07-1964 Lektor DrsM.Si S1 IKIP JktS2 ITBSedang S3 UNJ Pend Matematika MatematikaTek. Pendidikan.
8 Anton Noornia Jakarta,14-04-1966 Lektor DrsM.PdDr S1 IKIP JktS2 IKIP Malang S3 UPI Pend Matematika Pend MatematikaPend Matematika
9 Pinta Deniyanti *** Jakarta,31-07-1964 Lektor Kepala DraM.SiDr S1 IKIP JktS2 IPBS3 UNJ Pend MatematikaStatistikaPEP
10 Ellis Salsabila *** Jakarta,11-12-1966 Lektor Kepala DraM.Si S1 IKIP JktS2 ITB Pend Matematika Matematika
11 Ratnaningsih *** Ciamis,22-02-1965 Lektor Kepala DraM.Si S1 IKIP JktS2 IPB Pend MatematikaStatistika
12 Suyono Purworejo,18-12-1967 Lektor Kepala DrsM.SiDrProf S1 IKIP JktS2 UGMS3 TU Delft Pend MatematikaStatistikaStatistika
13 Tri Murdiyanto Purworejo16-06-1965 Lektor DrsM.Si S1 IKIP JogyaS2 ITB Pend Matematika Matematika
14 Lukita Ambarwati Malang,26-10-1972 Asisten Ahli S.PdM.SiDr S1 IKIP MalangS2 ITBS3 ITB Pend MatematikaMatematikaMatematika
15 Tutuk Narfanti Jakarta,     12-06-1981 Asisten Ahli S.PdM.Ed S1 IKIP JktS2 Univ. of Edellaide Pend. MatematikaMath. And Tech. Education
16 Lukman EL Hakim, Surabaya,15-09-72 Asisten Ahli S,Pd,M.Pd S1 UNESAS2 UNESAS3 UNESA Pend. MatematikaPend. MatematikaPend. Matematika
17 Aris Hadiyan Probolinggo,21-1-82 Asisten Ahli S.Pd,M.Pd S1 UNESAS2 UNESA Pend. MatematikaPend. Matematika
18 Dwi Antari Pati,16-10-81 Asisten Ahli S.Pd,M.Pd S1 UNNESS2 UNNES Pend. MatematikaPend. Matematika
19 Meiliasari Jakarta,04-05-1979 CPNS S.Pd, M.Sc S1 UNJS2 Utrecht Univ. Pend. MatematikaPend. Matematika
20 Puspitasari Jakarta,22-08-1982 CPNS S.Pd, M.Sc S1 UNJS2 Utrecht Univ Pend. MatematikaPend. Matematika

*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***)

 

DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

 

No. Nama Dosen Tetap Tempat/Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Bambang Irawan Kediri01-12-1968 Asisten Ahli Drs, M.Si S1 GajayanaS2 IPB StatistikaStatistika
2. Dian Handayani Cirebon15-04-1974 Lektor Kepala S.Si, M.Si S1 IPBS2 IPB StatistikaStatistika
3. Eti Dwi Wiraningsih Malang03-02-1981 Asisten Ahli S.Pd, M.Si S1 UMMS2 UGMSedang S3 UGM MatematikaMatematikaMatematika
4. Fariani Hermin Indiyah Sidoarjo11-02-1960 Lektor Ir, M.T. S1 ITSS2 ITS StatistikaTeknik Komputer
5. Ibnu Hadi Jakarta18-07-1981 Asisten Ahli S.Si, M.Si S1 ITBS2 ITB MatematikaMatematika
6. Med Irzal Jakarta15-06-1977 Asisten Ahli S.Kom, M.Kom S1 UIS2 UI Ilmu KomputerIlmu Komputer
7. Mulyono Wonogiri17-05-1966 Lektor Drs, M.Kom S1 UGMS2 UI MatematikaIlmu Komputer
8. Ratna Widyati Cirebon25-09-1975 Lektor S.Si, M.Kom S1 UNDIPS2 UGM MatematikaIlmu Komputer
9. Ria Arafiyah Jakarta21-11-1975 Asisten Ahli i S.Si, M.Si S1 UNPADS2 IPB MatematikaIlmu Komputer
10. Sudarwanto Magelang25-03-1965 Asisten Ahli Drs, M.Si, DEA S1 IKIP YogyaS2 ITBS2 de Rouen France Pnd.MatematikaMatematikaMatematika 
11. Vera Maya Santi Palembang31-05-1979 Asisten Ahli S.Si, M.Si S1 UNSRIS2 IPB MatematikaStatistika
12. Widyanti Rahayu Magelang03-11-1966 Asisten Ahli Dra, M.Si S1 ITBS2 IPB MatematikaStatistika
13. Yudi Mahatma Yogyakarta20-10-1976 Asisten Ahli S.Si, M.Si S1 ITBS2 ITB MatematikaMatematika
14. Murni Winarsih Jakarta,23-11-1973 Penata S.PdM.Pd S1 IKIP JakartaS2 UPI PLBPLB
15. Dian Alfia Purwandari Yogyakarta, 15-8-1978 Penata Muda Tk. I  M.Si S1S2 IPB SosiologiSumber Daya Pesisir & Lautan
16. Yusuf Ismail Jakarta,03-04-1964 Asisten Ahli S.Ag S1 UNJ Pend. Ilmu Agama Islam
17. Deasyanti Jakarta,07-12-1966 Asisten Ahli S.PdM.Psi S1 IKIP JakartaS2 UISedang S3 Psikologi PendidikanPsikologiPsikologi